usamv-bucuresti_bUniversitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, a lansat astăzi la Slatina, în cadrul Facultății de Menegement și Inginerie Economică în Agricultură,un proiect pentru creșterea gradului de competitivitate a angajaților, anteprenorilor  și a inteprinderilor  care activează în domeniile SNC/SNCDI.

La acest eveniment au participat decanul facultății prof. univ. Toma Alecu, directorul unității de învățământ superior de la Slatina  prof. Victor Tița, prof. dr. Ion Bozgă,

precum și studenți și absolvenți care deja și-au dezvoltat o afacere în domeniul agricol.

Obiectivul proiectului îl reprezintă promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea forței de muncă, a cărei perioadă de implementare se  va desfășura între 15 mai 2018- 14 mai 2021. Acesta are o valoare totală de 4.193.397, 59 RON din care  3.564.387, 95RON din Fondul Social European și din Bugetul Nașional 545.141, 56 RON.

DSC_0633Potrivit inițiatorului proiectului, manager Răzvan Panait, proiectul are ca obiectiv general ,,sprijinirea a cel puțin 502 persoane ( angajați  din departamentele de management, resurse umane și antreprenori) precum și a 46 de IMM-uri, având ca scop creșterea gradului de adaptare  al activității acestora la dinamica sectoarelor economice potențial competitiv, identificate conform SNC și în în corelare cu SNCDI prin facilitarea accesului la activități, măsuri și instrumente integrate pentru creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor asupra importanței și necesității angajaților la programe de formare profesională, acreditate ANC pentru îmbunătățirea în plan profesional și anteprenorial, cât și pentru sprijinirea înteprinderilor privind planificările strategice pentru anticiparea și adaptarea la schimbare.”

proiect USAMVGrupul țintă al proiectului este format din 502 persoane, respectiv angajați cu contract individual de muncă care asigură managementul  strategic și care ocupă poziții de management; angajați cu contract de muncă din departamentele de resurse umane precum și antreprenori care își gestionează propriile afaceri.

Persoanele eligibile  acestui proiect pot avea calitatea de angajați sau anteprenori care își desfășoară activitatea în sectoarele Turism și Ecoturism, Procesarea alimentelor și a băuturilor,  Industria Creativă sau Bioeconomie.

Aceste persoane trebuie să ocupe un loc de muncă în Regiunea de Dezvoltare Sud- Vest DSC_0696Oltenia ( Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și Vâlcea). De asemenea aceste persoane trebuie să aibă disponibilitate de participare la activitățile proiectului. (…)

Mai multe amanunte la VGtv Regional http://www.vgtvregional.cabanova.com

Redactor Georgiana Raicu, op. imag. editare și montaj, ing. Viorel Raicu

 

 

 

 

Reclame