cj olt vgtvPotrivit unui comunicat de presă, Consiliul Județean Olt a semnat două noi contracte de finanțare nerambursabilă, în valoare de peste 3,4 milioane lei, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice .
Primul proiect semnat – ”Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt Ion Minulescu” – are o valoare totală de 1.127.351,11 lei și vizează Reabilitarea termică a clădirii prin lucrări de înlocuire a tâmplăriei existente și izolarea termică a pereților exteriori și a planșeului peste nivel (terasă);Biblioterca Judeteana Olt- reabilit
Totodată se va reabilitat a clădirii prin lucrări de intervenție la instalațiile de distribuire a agentului termic, la instalațiile electrice, precum și lucrări de introducere a utilizării energiei regenerabile.
Al doilea proiect semnat se referă la „Reabilitarea termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ”.
Valoarea totală a proiectului este de 2.323.814,72 lei, lucrările fiind de Reabilitarea termică a clădirii prin lucrări de reparare sau înlocuire a tâmplăriei existente și izolarea termică a pereților exteriori; Reabilitarea termică a clădirii prin lucrări de intervenție la instalațiile de distribuire a agentului termic, la instalațiile electrice, precum și lucrări de introducere a utilizării energiei regenerabile; Înlocuirea conductelor aflate în stare de degradare destinate transportului și distribuției agentului termic pentru încălzire; Redimensionarea circuitelor electrice în funcție de puterea instalată pe fiecare circuit și înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri tip LED.
Termenul limită de finalizare a proiectelor este 31.08.2021, iar obiectivul general îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile publice din județul Olt, care înregistrează consumuri energetice mari.
Cele două obiective de investiții ale căror contracte au fost semnate se alătură proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vila de Protocol, în valoare de 721.287,22 lei, semnat în luna aprilie.
În plus, Consiliul Judeţean Olt are pregătite documentațiile tehnice pentru rebilitarea altor patru instituții: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt Matei Basarab, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi Centrul Militar Judeţean Olt.
Georgiana Raicu

Reclame