protopopescu scIdeea transformării școlilor din județul Olt în centre de testare Cambridge a fost preluată și de Școala Gimnazială „Ștefan Protopopescu”, având-o ca inițiatoare pe doamna profesor de limbă engleză Iulia Mădălina Stanciu.

Cu privire la acest demers, directorul unității de învățământ, prof. Mihaela Mioara Pirnă a afirmat, într-un interviu acordat revistei noastre, că „acest proiect a venit în întâmpinarea nevoilor elevilor și a părinților care își doreau p testare riguroasă a competențelor de comunicare în limba engleză, după modelul internațional”.

Candidații – respectiv elevi ai Școlii Gimnaziale Ștefan Protopopescu și nu numai scbeneficiază de un modul de pregătire (desfășurat pro bono anul acesta de inițiatoarea acestui proiect) pentru nivelul la  care au fost repartizați, în urma unui test inițial.

Pentru nivelurile alese de noi, examenele se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial. Este important de precizat că, la un astfel de examen, nivelul de pregătire contează și nu, neapărat, vârsta elevului” a spus directorul școlii.

Având în vedere importanța dobândirii competențelor de comunicare în limba engleză, pentru o mai bună integrare pe piața muncii se consideră o datorie a dascălilor să susțină elevii pentru a obține acest certificat internațional.

Director scoala Stfefan ProtopopescuExistă mai multe tipuri de examane Cambridge:  YLE nivel Starters(pre A1), MOVERS(A1), FLYERS(A2), KET FOR SCHOOLS(A2), PET FOR SCHOOLS(B1), CEF(Cambridge engish first CEF- B2), CEA(Cambridge engish  advanced – C1), CEP(Cambridge engish Proficiency- C2), IELTS(B1,C2 –  certificat necesar obținerii vizei pentru a lucra sau studia în alte țări).

,,Precizăm că există un acord de parteneriat între BRITSH COUNCIL și Minesterul Educației Naționale, certificatele Cambridge fiind recunoscute la proba de admitere în clasele cu sistem de predare bilingv sau intensiv” ține să precizeze Mihaela Mioara Pirnă, directorul unității de învățământ.

Toți candidații vor susține 4 probe ascultat (Listening), citit (Reading), scris (Writing) și copii sc protvorbit (Speaking). Taxa de participare este stabilită în funcție de nivelul de certificare. Elevii au îmbrățișat în număr mare ideea susținerii unui astfel de examen, drept dovadă, în prima sesiune s-au înscris 33 candidați.

Acest tip de testare este un modalitate de măsurare a progresului elevilor în învățarea limbii engleze. Elevii au parte de o evaluare riguroasă recunoscută internațional raportată la cadrul European Comun de Referință.

Un alt beneficiu al acestui proiect este acela că ii motivează pe elevi să obțină un certificat lingvistic recunoscut internațional eleiberat de Liderul Mondial în Evaluarea de acest tip și se familiarizează cu sistemul internațional de evaluarea a limbii engleze la nivelul global.

Modulul de pregătire le-a oferit elevilor o altă abordare a procesului de învățare a limbii engleze, interactivitatea activităților motivându-i pe elevi să se autodepășească și să perceapă procesul de învățare ca pe o activitate plăcută, eficientă și să-și dorească recunoașterea progresului școlar printr-un certificat recunoscut internațional. De asemenea i-a făcut să conștientizeze importanța procesului de învățare în propria lor dezvoltare personală” a declafrat inițiatorul proiectului, profesor de limba engleză Iulia Mădălina Stanciu.

Ionuț Andrei Cocârlău

Reclame