Prefect Vâlcea- Florian Marin
Prefect Vâlcea- Florian Marin

Florian Marin, prefectul de Vâlcea împreună cu  Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, au organizat marți,   13 martie 2018, o ședință de lucru la sediul Instituției Prefectului, pe tema măsurilor pentru igienizare și salubrizare a zonelor din vecinătatea amenajărilor hidrotehnice, precum și a celor situate de-a lungul cursurilor de apă de la nivelul județului Vâlcea.

La ședință au participat și conducerile sau reprezentanți ai Direcției Silvice Vâlcea, Sucursalei Hidrocentrale Vâlcea, Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatului Județean Vâlcea.

În urma discuțiilor purtate, s-au stabilit următoarele măsuri imediate și mediatizate, precum desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri de pe raza localităţilor, identificate de-a lungul reţelelor de drumuri rutiere, a căilor ferate, amenajărilor hidrotehnice, cursurilor de apă, ori de pe terenurile agricole şi forestiere.

De asemenea s-a stabilit  instalarea indicatoarelor privind restricţionarea depozitării deşeurilor în locurile nepermise,  întreţinerea şi decolmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în localităţi,  menţinerea într-o stare corespunzătoare a locurilor de agrement din jurul localităţilor şi în interiorul acestora;

Totodată, prefectul Florian Marin a dispus  menţinerea de către cetăţeni, instituţiile publice şi agenţii economici a curăţeniei pe trotuare, pe partthumbnailea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei/ imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, precum și curăţirea şi salubrizarea albiilor cursurilor de apă, a lacurilor şi bălţilor, a malurilor acestora, precum şi a locurilor virane;

Activitățile menționate se vor derula și cu sprijinul și implicarea, în condițiile legislației în vigoare, a edililor UAT – urilor din județ.

Urmărirea respectării măsurilor va aparține Gărzii de Mediu, care va aplica și sancțiuni, acolo unde situația o va impune.

Totodată, s-a stabilit ca în săptămâna 19-23 martie a.c., să fie organizată o nouă şedinţă de lucru, cu instituțiile / societățile implicate, în vederea analizării stadiului acţiunilor mai sus menţionate.

Georgiana Raicu

Reclame