nicolae-badescu-ajofm-argesNicolae Bădescu, directorul executiv al AJOFM Argeș, arată, într-un comunicat de presă că din analiza datelor statistice, la finele lunii februarie  2018 se constată că numărul total al șomerilor înregistrați la A.J.O.F.M. Argeș a fost de 10.332 persoane (2.249 șomeri indemnizați și 8.083 persoane ce nu beneficiază de indemnizație de șomaj), în ușoară scădere cu 79 persoane față de luna precedentă și în scădere cu 1.377 persoane față de aceeași lună a anului 2017.

În luna februarie au intrat în evidența agenției 673 persoane, din care 632 persoane nou înregistrate și au ieșit din evidență 752 persoane.

La sfârșitul lunii februarie 2018, rata  șomajului  înregistrat în județul Argeș a fostsomeri arges 1  4,02%, în ușoară scădere față de luna precedentă și în scădere cu 0,54 p.p. față de luna februarie  2017.

Analiza situației beneficiarilor de drepturi conform Legii 76/2002 a arătat că ponderea cea mai mare în totalul persoanelor înregistrate o dețin în continuare persoanele cu vârste cuprinse între 40 – 49 ani (29,6%) și 30 – 39 ani (21,8%), în timp ce la categoria persoanelor cu vârsta sub 25 ani s-a înregistrat o valoare de 8,34%. Din  punct de vedere al pregătirii profesionale aceste persoane se structurează astfel: persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional – 82,7%, persoane cu nivel de instruire liceal și postliceal – 13,91% și persoane cu nivel de instruire universitar – 3,39%.

someri arges 2Analizând structura șomerilor pe sexe, femeile reprezintă o medie de 43,22% (4.465 persoane) din numărul total al șomerilor, înregistrând o scădere cu 0,18% față de  ponderea în totalul șomerilor înregistrați, din luna  precedentă.

Prin derularea programului de ocupare a forței de muncă, în luna februarie au fost încadrate în muncă 374 persoane, din care 57 persoane au beneficiat de măsurile active finanțate prin bugetul asigurărilor de șomaj.

De asemenea, prin derularea programului de formare profesională pentru anul 2018, în luna februarie au fost organizate 4 cursuri pentru manager resurse umane, infirmieră, zidar și dulgher  la care participă  80 persoane înregistrate în baza de date a agenției.

Georgiana Raicu

Reclame