bisericuta caracalPe 1 noiembrie am prăznuit pe Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia.

Spre deosebire de sfinții doctori prăznuiți pe 1 iulie sau de cei prăznuiți pe 17 octombrie (care sunt total alții), acești sfinți s-au născut în Asia Mică, din părinți de origine elenă. Tatăl lor era păgân, iar mama lor era o creștină foarte evlavioasă. Rămași orfani de tată, au primit o educație aleasă de la mama lor, Teodota. Au fost învățați încă de mici să fie milostivi, virtuoși, drepți și rugători către Dumnezeu, Cel de la care vine toată priceperea și înțelepciunea. Au fost formați ca medici și au cunoscut foarte bine medicina timpului lor. Ajutau nu doar oamenii suferinzi, ci și animalele care aveau probleme de sănătate. Actul medical îl uneau întotdeauna cu rugăciunea, motiv pentru care s-au învrednicit încă din viața pământească de darul facerii de minuni. În schimbul serviciilor medicale prestate nu luau bani, considerând că priceperea lor au primit-o în dar de la Dumnezeu și că toate aceste fapte bune trebuie săvârșite cu credință spre slava Lui, potrivit poruncii hristice: „în dar ați luat, în dar să dați”(Matei 10,8).

Se ghidau în viață atât după ideile lui Hipocrate care învăța să păstrăm sănătatea trupului, dar și după învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, care spunea să păstrăm nu doar sănătatea trupească, cât mai ales pe cea sufletească, căci toată boala și suferința omului vine din interiorul său. Datorită faimei pe care o aveau, oamenii i-au numit „doctori fără de arginți”.

Potrivit sinaxarului care istorisește viața lor și multele minuni pe care le-au săvârșit, sfinții doctori Cosma și Damian au trecut la Domnul în pace, moaștele lor fiind descoperite ulterior și așezate în biserica din localitatea Thereman (zona Mesopotamiei).

credinciosi bisericută  Încă din timpuri străvechi sunt considerați protectori ai sfințeniei căsniciilor creștine, precum și dătători de armonie în viața soților.

Sfinții Cosma și Damian din Asia Mică sunt și protectorii Bisericuței de Lemn din curtea Spitalului Municipal Caracal, fapt pentru care frumoasa bisericuță și-a serbat în această zi hramul.

După citirea acatistului sfinților s-a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de 5 preoți, în frunte cu PC. Pr. Mihai Vânătoru -protoiereu de Caracal și reprezentantul PS Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Răspunsurile la strană au fost date de către subsemnatul și de către credincioșii prezenți la slujbă.

primar Carcal cu nevasta, vicele La hramul bisericuței Spitalului Municipal Caracal au mai participat oficialități ale orașului și ale localităților dimprejur, dintre care menționăm pe domnul  Radu Liviu -Primarul Municipiului Caracal, domnul Liviu Tiugan -Primar al Comunei Scărișoara, conducerea Spitalului, consilieri județeni, viceprimari, ș.a.

În cuvântul de învățătură, Pr. Mihai Vânătoru, a spus că bisericuța păstorită cu multă pricepere și dăruire de către Pr. Ion-Doru Iagăru este o bisericuță vie, lucrătoare, cu credincioși adevărați, plini de evlavie creștină. În cele adresate celor prezenți, părintele, a mai precizat: „Oamenii trebuie să se roage cât mai des atât pentru sănătatea trupului, cât și pentru sănătatea sufletului. Acest lucru este unul foarte important, mai ales că bisericuța dvs este așezată în curtea spitalului, al doilea ca mărime din județul nostru… Omul este o simbioză între două elemente: trup și suflet. Atât timp cât aceste două elemente sunt legate, omul este viu, se mișcă, trăiește frumos și acționează pe pământ. În momentul în care simbioza aceasta se rupe echilibrul se strică. Sănătatea este un dar de la Dumnezeu. Cunoaștem ce trebuie făcut pentru a o păstra pe Daruri biserica caracalcea trupească. Problema apare cu cea spirituală, atunci când omul aleargă mai mult după cele materiale, decât după cele spirituale. Când omul neglijează sufletul, apar bolile sufletești și trupești. Astfel omul nostru ajunge la spital. Acum el caută să se vindece, iar pentru acest lucru trebuie căutați nu doar medicii trupești, ci și medicii sufletești, adică preoții. Iar acest aspect este necesar pentru a ne păstra sănătatea, adică simbioza trup-suflet. Din acest motiv Dumnezeu a rânduit ca în curtea unui spital să fie și o biserică. Atunci când ne rugăm să o facem „cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste” ca în timpul Sfintei Liturghii, iar atunci când ne apropiem de biserică să nu o facem ca și cum am merge la un spectacol la căminul cultural. Frica de Dumnezeu este o frică ca a unui copil față de părinții săi. Dacă nu avem credință vom trece zadarnic pragul bisericii, iar totul rămâne la nivelul unui protocol. Dragostea pentru oameni să fie sinceră și cu suflet curat, căci doar într-un astfel de moment energiile negative dispar din viața noastră… Medicul ne spune ce să facem pentru a avea un trup sănătos și plin de energie, iar preotul ne învață ce să facem pentru a avea un suflet curat, sănătos și plin de Lumină. Preotul are puterea dată de către Mântuitorul Hristos de a ierta și dezlega păcatele, de aceea se cuvine bunului creștin ortodox să facă ascultare de preot, de slujitorul lui Dumnezeu, să-și țină frumoasele tradiții strămoșești și toate câte a moștenit și a primit în dar de la străbunii săi, căci toate acestea s-au „încercat” și confirmat în două mii de ani de creștinism. Păstrând legătura cu Biserica oamenii se mântuiesc și viază spre Dumnezeu… Mă bucur pentru că am slujit astăzi aici! Deși am venit de multe ori în această biserică este prima dată când am slujit în ea. Aveți aici un preot deosebit de care să ascultați. Este un preot cu suflet mare cu care am lucrat împreună mult timp și am colaborat pentru binele bisericii și al dvs. Mă rog Bunului Dumnezeu să vă țină sănătoși pe toți, atât pe părintele, cât și pe dumneavoastră!

În încheiere, părintele Doru Iagăru a amintit pe scurt activitățile prestigioase săvârșite în ultimii doi ani: dăruirea către Mitropolia Vidinului a raclei și a baldachinului în cinstea Sfântului mitropolit Kiril, ocrotitorul eparhiei respective, dar și înființarea unui paraclis în incinta Spitalului orășenesc Vidin. Pentru toate acestea părintele paroh a mulțumit credincioșilor, ctitorilor și donatorilor care l-au sprijinit în aceste acțiuni misionar-filantropice și a amintit că aceste fapte sunt unice în istoria Bisericii Ortodoxe Române, deoarece sunt acțiuni care au avut loc peste hotare, într-o altă Biserică soră. Pentru inițierea și realizarea celor de mai sus, părintele a primit din partea Mitropoliei de Vidin distincția „Antim I”, ordin care s-a acordat în istorie numai ierarhilor bulgari, iar acum, prin acesta și primului preot din România.

La finalul retrospectivei făcute, părintele a împărțit dulciuri copiilor, iar credincioșilor prezenți 800 de cărți cu Psaltirea Maicii Domnului.

Autor: Prof. Mihai Nuță, foto Viorel Raicu

Reclame